China Boron Technology (Weihai) Co., Ltd.

Uniform Social Credit Code (USCC):91371076MA3UQC59XF Weihai, China www.chinazhongpeng.cn